Me har leigebilar i alle klassar - alt frå små personbilar til familievenlege stasjonsvogner, 7- og 9-setarar, varebiler og lastebilar.

Du kan ringa oss 08-16 alle kvardagar på 56 51 20 00.Du må ha gyldig sertifikat for den biltypen du leiger, og vera fylt 21 år.


Ja det kan du. Avtal leveringstid når du bestiller bilen.


Ja det kan du.

Kom innom eller ta kontakt på telefon/epost for å gjera ein avtale.


Prisen er avhengig av kva biltype du vil ha, kor lenge du treng han, og kor langt du køyrer. Ring oss for eit tilbod på 56 51 20 00.

Me har gunstige prisar på langtidsleige, og fastprisar på t.d. varebilturar til Bergen.

Me kan også tilby spesialavtalar til næringskundar som treng forutsigbar økonomi i prosjekta sine.


Me reserverer eit minimumsdepositum på ditt bank- eller kredittkort når du hentar bilen. Depositumet inkluderer m.a. avtalt leigesum og ein margin for å dekke bompasseringar.

Bedriftskunder kan be om kreditt/faktura.


Nei - Bilbruket er sjølvstendig og er ikkje tilknytta leigebilkjedene.