Bilbruket held ope alle kvardagar.

Me er opne for henting og levering mellom 08:00-11:30 og 12:00-16:00


Før lunsj Etter lunsj
Telefon 08:15-11:15 12:00-15:30
Kundemottak 08:00-11:30 12:00-16:00